Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar zijn gesteld via: www.toneelcreil.nl.

Toneelvereniging de Vriendenkring aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door toneelvereniging de Vriendenkring worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van www.toneelcreil.nl.

Colofon

Teksten Bestuur / (oud)leden Toneelvereniging "De Vriendenkring"

Automatisering

Hosting : 3MM Nederland